Pravidla programu

Podnikatelského klubu České spořitelny

Jak se zapojit do programu Podnikatelského klubu České spořitelny?

Účastník programu Podnikatelského klub České spořitelny

Účastníkem programu Podnikatelského klubu České spořitelny (dále jen „program“) se stává fyzická nebo právnická osoba, které byla vydána debetní karta k firemnímu účtu České spořitelny nebo firemní kreditní karta České spořitelny. Platební karta je označena kombinací nápisů Česká spořitelna a Business nebo Česká spořitelna a BusinessCard. Design karet je uveden v příloze

Účastník programu může automaticky využívat výhod nabízených programem.

Výhody programu mohou využít klienti České spořitelny s podnikatelským účtem Basic, Klasik, Maxi nebo s úvěrovým produktem České spořitelny po provedení registrace.

Registrovaný účastník programu

Do Klientské sekce programu se přihlásíte na základě registrační e-mailové adresy a uživatelského hesla. Heslo Vám bude automaticky zasláno na Vaši zadanou e-mailovou adresu – pro první přihlášení obdržíte jednorázové heslo, které si následně změníte. Pokud tyto vstupní údaje již nebudete mít k dispozici, lze požádat o nové zaslání hesla vyplněním formuláře na internetových stránkách programu.

Jako registrovaný účastník programu máte přístup do klientské sekce programu, kde najdete informace určené pouze pro Vás osobně – například informace o využitých benefitech a výši čerpaných odměn v rámci programu, nabídku speciálních akcí, výhodné nabídky pro podnikání, dárky apod.

Jako registrovaný účastník programu budete dostávat elektronický zpravodaj, který bude osahovat aktuální informace o programu, výhodných nabídkách, o připravovaných speciálních akcích atd. Elektronický zpravodaj Vám budeme zasílat na e-mailovou adresu zadanou Vámi při registraci.

Statutární orgán právnické osoby určí kontaktní osobu, která vstoupí do programu jako zástupce účastníka. Pokud zástupce účastníka není určen, rozumí se, že účastníkem programu se stává osoba jednající za právnickou osobu ke dni registrace do programu.

Jaké odměny lze získat?

Jako účastník programu můžete získat odměnu za nákup při placení kartou, odměnu na základě předložení karty nebo odměny za aktivní využívání produktů České spořitelny, např. odměny za nákup zboží a služeb u vybraných partnerů realizovaný z účtu v České spořitelně.

Pokud jste registrovaní, můžete získat také nabídky účasti na speciálních akcích, dárky apod.

Odměna za nákup

Odměnu získáváte ve formě slevy z nákupu za těchto podmínek:

 • za nákup zaplatíte kartou s nápisem: Česká spořitelna a Business nebo Česká spořitelna a BusinessCard
 • nákup a současně platbu uskutečníte v kamenném nebo internetovém obchodě, který je zařazen do programu, přehled obchodníků je k dispozici na internetových stránkách programu
 • počítá se z koncové ceny Vašeho nákupu u obchodníka;
 • získáváte ji při každém nákupu v obchodě zapojeném do programu;
 • odměna je na Váš účet připsána zpětně, a to ve lhůtě stanovené těmito pravidly, tzn. není poskytnuta přímo při platbě kartou v okamžiku Vašeho nákupu;
 • nákupem není výběr hotovosti prostřednictvím karty (tzv. služba cashback), výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu či dobití mobilního telefonu v bankomatu.

Výše odměny

Výše odměny se může u jednotlivých nákupů lišit podle typu obchodníka a podle období, kdy nákup uskutečňujete. Aktuální informace o výši odměn vždy najdete na internetových stránkách programu.

Vrácení odměny

Pokud budete reklamovat zboží z nákupu, za který Vám již byla připsána odměna, a reklamace bude vyřízena vrácením peněz, jste povinen vrátit i připsanou odměnu. Pro účely programu se reklamací rozumí i vrácení zboží v zákonné lhůtě bez udání důvodu. Souhlasíte s tím, že tuto odměnu započteme proti odměnám, které Vám budou náležet za další zúčtovací období, a to až do jejího úplného vrácení. Stejně budeme postupovat také v případě, že budete reklamovat kartovou transakci uskutečněnou v souvislosti s nákupem, za který jsme Vám na účet nebo kartový účet připsali odměnu.

Karta v automatické výměně a odměna

Automatická výměna Vaší karty po skončení její platnosti nemá vliv na získávání odměn z programu.

Zpracování odměn

Pro debetní karty uvedené v těchto pravidlech je zúčtovacím obdobím vždy patnáctý a poslední den v kalendářním měsíci; pro kreditní karty uvedené v těchto pravidlech je zúčtovacím obdobím desátý den v měsíci.
Po skončení zúčtovacího období sečteme odměny za jednotlivé nákupy provedené všemi Vašimi kartami.
Pokud se odměna za nákup vzhledem ke lhůtám stanovených těmito pravidly nezapočítá v příslušném zúčtovacím období, zahrneme ji do následujícího zúčtovacího období.

Připsání odměny

U kreditních i debetních karet je celková částka, tj. součet odměn z nákupů zpracovaných v průběhu zúčtovacího období, připsána na kartový účet nejpozději do 72 hodin po skončení zúčtovacího období.
Jednou za zúčtovací období programu Vám automaticky připíšeme odměnu nebo odměny na účet, k němuž je vydána karta s nápisem: Česká spořitelna a Business nebo Česká spořitelna a BusinessCard

Zobrazení odměny na výpisu z účtu

Celkovou výši odměny zjistíte vždy na konkrétním výpisu z účtu, tzn. např. odměny za platby kreditní kartou uvidíte výhradně na výpisu z účtu, ke kterému je vydána kreditní karta atd.

Odměna na základě předložení karty

Odměnu získáváte ve formě přímé slevy z nákupu za těchto podmínek:

 • prokážete-li se při nákupu identifikačním kódem zveřejněném na stránkách programu a zaplatíte kartou s nápisem: Česká spořitelna a Business nebo Česká spořitelna a BusinessCard;
 • nebo nákup uhradíte prostřednictvím internetového bankovnictví, které je s kartou spojené Vaším firemním účtem;
 • nákup a současně platbu uskutečníte v kamenném nebo internetovém obchodě, který je zařazen do programu;
 • získáváte ji při každém nákupu v obchodě zapojeném do programu.

Odměna se počítá se z ceny Vašeho nákupu u obchodníka, obchodník Vám o tuto slevu rovnou poníží koncovou cenu nákupu;

Speciální marketingové akce

Odměnu získáváte ve formě:

 • vyšší odměny v rámci časově omezených slevových akcích;
 • účasti na zážitkových a společenských akcích;
 • dalších marketingových a slevových akcí.

Pro tyto akce mohou být stanoveny další dodatečné podmínky, např. jsou jen pro registrované účastníky programu apod.

Kde najdete informace o programu?

Informace o programu

Veškeré aktuální informace spojené s programem uvádíme na internetových stránkách programu rozdělené do dvou hlavních částí:

 1. Obecné stránky programu — zde pro Vás uveřejňujeme obecné informace spojené s programem, jako jsou například nabídky obchodníků v rámci programu, pravidla programu, kontaktní formulář pro řešení Vašich dotazů či reklamací a další podobné informace obecného charakteru.
 2. Vaše stránky programu — Klientská sekce, zde najdete informace určené pouze pro registrované účastníky programu, viz bod 1.2 těchto pravidel.

Dotazy k programu

Dotazy týkající se programu lze získat na kontaktech uvedených na internetových stránkách programu nebo také u Firemních bankéřů či Poradců pro podnikatele. (seznam bankéřů: www.csas.cz/pobocky nebo prostřednictvím linky 0800 207 207).

Reklamace

Pokud nesouhlasíte s výší jednotlivé odměny nebo celkové souhrnné odměny, můžete uplatnit reklamaci vyplněním formuláře dostupného na internetových stránkách programu Podnikatelský klub ČS, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne realizace nákupu.

Reklamaci zaúčtování odměn se zavazujeme vyřídit do 30 dnů.

Seznam obchodníků

Aktuální přehled obchodníků zapojených budeme vždy zveřejňovat na podnikani.ibod.cz

Jaké jsou další podmínky programu?

Ztráta, odcizení, zničení karty

V případě, že kartu ztratíte, bude Vám odcizena nebo dojde k jejímu zničení, připíšeme Vám Odměny za nákup podle těchto pravidel za všechny uskutečněné platby touto kartou do doby, než došlo k její ztrátě, odcizení nebo zničení.

Zrušení účtu

Pokud zrušíte účet, ke kterému jsou vydány karty registrované v programu, připíšeme Vám poslední odměnu za nákup ke dni zániku účtu. K odměnám došlým po zániku účtu už nemůžeme přihlížet a vrátíme je zpět obchodníkům, kteří Vám je poskytli. Zrušením účtu končí rovněž Vaše účast v programu pro příslušnou kartu.

Ukončení programu

Berete na vědomí, že jsme oprávněni provozování programu ukončit s tím, že všechny odměny, které získáte podle těchto pravidel do data ukončení programu, Vám zúčtujeme na účet nejpozději do 30 kalendářních dnů od data ukončení programu.

Změna pravidel programu

Tato pravidla programu jsme oprávněni jednostranně měnit nebo upravit s tím, že Vás o změně nebo úpravě a datu jejich účinnosti budeme informovat nejméně 30 dní před účinností změny nebo úpravy zveřejněním na internetových stránkách programu.

Účinnost pravidel programu

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2015.